ΠΛΑΚΑΚΙΑ

COTTO TERRACOTTA - ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΒΩΚΟΣ

Pedrables Monastery  
Barcelona,Spain (14th Century).