ΠΛΑΚΑΚΙΑ

COTTO-TERRACOTTA - ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΒΩΚΟΣ

Chiesa delle Tre Fontane.