ΠΛΑΚΑΚΙΑ

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ - ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΒΩΚΟΣ

Trendy προτάσεις για την κάλυψη της ανάγκης για καμπίνες που τοποθετούνται σε μπανιέρα.
Πολυτέλεια και υλικά high end σύμπληρώνουν τις τρέχουσες ανάγκες του ύφους και της λειτουργίας κάθε μπάνιου.
Η γκάμα των υλικών έχει ερευνηθεί λεπτομερώς και προσφέρει πλούσιες δυνατότητες παραμετροποίησης για την δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος που εκφράζει τον τρόπο ζωής σας καλύτερα .