ΠΛΑΚΑΚΙΑ

ΜΠΙΝΤΕ - ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΒΩΚΟΣ

Η παρουσία ή η απουσία μπιντέ στο μπάνιο σε όλο τον κόσμο προέρχεται από ένα κοινωνικό και πολιτιστικό ζήτημα.
Παρά το γεγονός ότι εφευρέθηκε στη Γαλλία, μόλις 40% των σπιτιών έχουν μπιντέ. 
Στην Ισπανία, για παράδειγμα, υπάρχει μπιντέ στα παλιά διαμερίσματα, ενώ δεν υπάρχει στις καινούργιες κατασκευές.
Διαφορετική είναι η κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η διάχυση του μπιντέ είναι σχεδόν μηδενική. 
Το ίδιο συμβαίνει στη Βόρειο-Ανατολική Ευρώπη, ενώ στη Γερμανία και στις Σκανδιναβικές χώρες, δεν υπάρχουν ίχνη του.
Ανθρωποι από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν γνωρίζουν τι είναι ένα μπιντέ, και αυτοί που ξέρουν το συνδέουν με κάτι αρνητικό από άποψη κουλτούρας και πολιτισμού.
Μπιντέ στην πραγματικότητα συναντάται σε χώρες όπου η προσωπική υγιεινή, θεωρείται κάτι πολύ σημαντικό.
Σίγουρα πάντως η επιλογή είναι εύκολη εφόσον για κάθε λεκάνη υπάρχει και το αντίστοιχο μοντέλο να την συνοδέψει.