ΠΛΑΚΑΚΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΒΩΚΟΣ

Η πατητή τσιμεντοκονία εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία σε κάθε μορφής επιφάνεια αλλά και επάνω σε πλήθος από υποστρώματα.
Η δυνατότητα που έχει δε να δίνει ένα ομοιογενές και σταθερό αποτέλεσμα και να συμπεριφέρεται με προκαθορισμένη συμπεριφορά στην πάροδο του χρόνου αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για πολλά χρόνια.
Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση μπορεί να διατηρήσει την πατητή τσιμεντοκονία σαν καινούργια.