ΠΛΑΚΑΚΙΑ

ΠΛΑΚΑΚΙΑ COTTO TERRACOTTA - ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΒΩΚΟΣ

Πλακάκια Cotto.
Σε εξωτερικούς χώρους και περιβάλλοντα η επιλογή χρήσης Cotto αποτελει μια αξιόπιστη λύση με εξαιρετική δυναμική.
Ιδιαίτερα σε χώρους γύρω από πισίνες που απαιτείται τόσο η αισθητική όσο και η λειτουργικότητα, με αυξημένες απαιτήσεις σε προδιαγραφές, η χρήση cotto δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες.