ΠΛΑΚΑΚΙΑ

ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ BLOCK - ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΒΩΚΟΣ

Η τεχνολογία των υλικών αυτών που δημιουργεί πλακάκια μεγάλης διάστασης ενώ ταυτόχρονα τους δίνει την δυνατότητα να έχουν πολύ μικρό πάχος και ελαστικότητα, προχωράει ένα βήμα μπροστά.
Η καινοτομία λέγεται Block ή Τετράδιο.
Στίς εικόνες φαίνεται η ανάπτυξη των 2 μεγάλων πλακών που όταν ενωθούν εμφανίζουν την εικόνα ενός τετραδίου.