ΠΛΑΚΑΚΙΑ

ΕΞΕΛΑΣΗ-EXTRUSION - ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΒΩΚΟΣ

H πρώτη ύλη καθαρισμένη από σκουπίδια και προσμίξεις, αναμιγνύεται και προετοιμασζεται για επεξεργασία. (φώτο 1-2)
Ακολουθεί η διαδικασία της εξέλασης κατά την οποία το μίγμα οδηγείται διαμέσου του καλουπιού,ώστε να πάρει το επιθυμητό σχήμα.(φώτο 3)
Στη συνέχεια οδηγείται από έναν ιμάντα μεταφοράς όπου και κόβεται στο επιθυμητό μέγεθος και πλέον το πλακίδιο τερακότα-cotto είναι έτοιμο για το ψήσιμο. (φώτο 4)