ΠΛΑΚΑΚΙΑ

COTTO TERRACOTTA (Spain - A) - ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΒΩΚΟΣ

Pedrables Monastery  
Barcelona, Spain (14th Century).