ΠΛΑΚΑΚΙΑ

COTTO TERRACOTTA (Italy) - ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΒΩΚΟΣ

Chiesa delle Tre Fontane.