ΠΛΑΚΑΚΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΒΩΚΟΣ

Η σωστή τοποθέτηση του δαπέδου τερακότα-cotto είναι κρίσιμη για να υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Οδηγίες Τοποθέτησης.


Οδηγίες Αρμολόγησης.