ΠΛΑΚΑΚΙΑ

ΤΟΙΧΟΣ - ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΒΩΚΟΣ

Πατητή τσιμεντοκονία σε τεράστια γκάμα χρωμάτων από εγχώριους και ξένους προμηθευτές,με εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες και εγγύηση ποιότητας.
Περισσότερα δείτε και.......(stucco italiano τοιχος)