ΠΛΑΚΑΚΙΑ

ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΒΩΚΟΣ

Τα πλακάκια μεγάλων διαστάσεων και μικρού πάχους ,προτιμούνται όλο και περισσότερο σε κατοικίες αλλά και επαγγελματικούς χώρους.
Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ανακαινίσεων χώρων με κατασκευστικούς περιορισμούς δεν αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό.