ΠΛΑΚΑΚΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΒΩΚΟΣ

Τα παραδοσιακά τσιμεντένια πλακάκια συναντώνται κυρίως σε χώρους που απαιτούν ιδιαίτερη αισθητική.
Οι χρήσεις και οι εφαρμογές τους είναι απεριόριστες και τα αποτελέσματα είναι πραγματικά μοναδικά.
Τα παραδοσιακά πλακάκια, μπορούν να συνδυαστούν με πατητή τσιμεντοκονία, πλακάκια Cotto, κεραμικά πλακάκια, πλακάκια μεγάλων διαστάσεων και ξύλινα δάπεδα.