ΠΛΑΚΑΚΙΑ

ΠΑΛΑΙΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ - ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΒΩΚΟΣ

Παλαιά πλακάκια.
Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν παλαιά πλακάκια παραδοσιακά τσιμεντοπλακάκια αλλά μαλτεζόπλακες δηλαδή  πλάκες που αρχικά κατασκευάζονταν από ασβεστόλιθο της Μάλτας.
Είναι κάποια από τα πολύ ξεχωριστά υλικά που μπορείτε να βρείτε στο κατάστημα Vokos, αφού το μεράκι μας και η συνεχής έρευνα για υλικά που συνδυάζουν την αισθητική με το χαμηλό κόστος αποτελεί για μας πρωταρχικό στόχο.