ΠΛΑΚΑΚΙΑ

ΨΗΦΙΔΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΚΑΚΙΑ - ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΒΩΚΟΣ

Η τεχνική της δημιουργίας ψηφίδας από τα κεραμικά πλακάκια είναι μια συνήθης πρακτική.
Το πλακάκι κόβεται ή σε περιπτώσεις χαράσεται με ειδικά μηχανήματα, στις επιθυμητές διαστάσεις, ώστε να δημιουργηθεί το αισθητικό αποτέλεσμα που έχει η ψηφίδα.
Μπορούμε έτσι να δημιουργήσουμε εύκολά τετράγωνες, ή ορθογώνιες ψηφίδες από το ίδιο υλικό και να πετύχουμε την ομοιομορφία που θέλουμε.