ΠΛΑΚΑΚΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΒΩΚΟΣ

Σε κάθε κατασκευαστική εργασία είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται αναλώσιμα υλικά υψηλής ποιότητας, κατάλληλα για την κάθε περίπτωση.
Κόλλες πλακιδίων, αρμόστόκοι και κάθε άλλου τύπου υλικά όπως βερνίκια και βελτιωτικές ρητίνες θα πρέπει να έχουν τις σωστές προδιαγραφές ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε έργου.
Στην Vokos θα βρείτε αναλώσιμα υλικά από τους καλύτερους προμηθευτές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.