ΠΛΑΚΑΚΙΑ

ΠΑΓΚΟΙ - ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΒΩΚΟΣ

Τα πιο δημοφιλή υλικα που χρησιμοποιούνται σήμερα για την κατασκευή πάγκων για τα μπάνια για οικιακή αλλά και επαγγελματική χρήση.
Επτά καταπληκτικοί πάγκοι για να επιλέξετε συγκρίνοντας τα λειτουργικά και αισθητικά τους πλεονεκτήματα.

1. Πάγκοι από φυσικά πετρώματα. (Natural Stones).
2. Πάγκοι ακρυλικοί από Corian. (Solid Surfaces).
3. Πάγκοι ρητινούχοι Laminate. (Plastic Laminate).
4. Πάγκοι από κεραμικά πλακίδια.
5. Πάγκοι από φυσικό ξύλο.
6. Πάγκοι από τεχνογρανιτη. (Quartz)
7. Πάγκοι από πατητή τσιμεντοκονία.

Στην Vokos είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε να κάνετε την καλύτερη επιλογή.